Home


Intervisie

Intervisie is een leermethode; ook een vorm van collegiale consultatie van professionele werkers. Intervisie heeft meerdere doeleinden:

  • Collegiale steun en samenwerking;
  • Leren van elkaars ervaringen;
  • Deskundigheidsbevordering;
  • Inzicht krijgen in functioneren;
  • Toename van het probleemoplossend vermogen
  • Implementatie van nieuw opgedane kennis.

Het aanbieden van intervisie aan een organisatie heeft
primair tot doel de potentiële kwaliteiten in de medewerkers naar voren te laten komen. Er wordt aangesloten bij de
organisatiedoelen en persoonlijk en altijd resultaatgericht gewerkt. Concreet zal dit betekenen dat er wordt gewerkt
met kleine groepen collega’s, waarin geen hiërarchische, dienstverlenende of persoonlijke relaties bestaan. Vertrouwelijkheid is verzekerd. De werkuitvoering wordt met elkaar besproken en de intervisiegroep zal met regelmaat bij elkaar komen. Het functioneren gebeurt op basis van regels die onderling zijn vastgesteld.

 

© 2009 Hoenen&vanDooren Creatieve Communicatie