Home






















Klanten

Organisaties waar ik trajecten of opdrachten voor heb uitgevoerd zijn o.a.

 • Opdrachtgever SVOZ: EVV-traject voor Orbis
 • Opdrachtgever SVOZ: training didactische werkvormen voor Proteion
 • Opdrachtgever Maastrichts Convention Bureau
 • GGZ afdeling Riaggzuid: training consultatievaardigheden
 • Opdrachtgever Rechtbank Roermond
 • Opdrachtgever Wonen Zuid
 • Opdrachtgever Hago
 • Opdrachtgever ISS
 • Opdrachtgever VVV Maastricht
 • Opdrachtgever PSW-ML
 • Opdrachtgever Randstad Uitzendbureau



Reacties

Inge heeft me zeer prettig en op persoonlijke wijze begeleid, gesteund en veel geleerd waar ik de rest van mijn leven profijt van zal hebben.

Arbeid hygiënist bij Arbo Unie

-------------------------------------------------------------------------------

Handig als je iemand buiten de organisatie hebt die je  mensen een stapje verder helpt. Als leidinggevende ben je er voor de  organisatie en dat betekent dat je de belangen van alle medewerkers voldoende moet afwegen in je besluiten. Bij interne individuele begeleidingstrajecten  kan dit op gespannen voet staan met de ontwikkeling van het individu. Echter  het resultaat telt. Voor een medewerker betekent dit dat hij zich vaak moet  aanpassen aan wat de organisatie van hem verlangt en dat hij steeds  verder af raakt van iets dat hem energie geeft en gelukkig maakt.  Organisatie en medewerker hebben geen optimale match meer. Het  onderkennen van dit dilemma bied mogelijkheden wanneer men in staat is  keuzes te maken.

Inge sluit aan bij de behoefte van de cliënt en de  organisatie en levert op gestructureerde wijze een bijdrage aan het maken van  die keuzes. Vragen worden gesteld om inzicht te geven in wie je bent en wat je wilt en kan. Hierdoor worden ambities maar ook belemmerende en  bevorderende factoren samen met de cliënt in kaart gebracht en vormen ze  de basis voor de keuzes die vervolgens gemaakt worden.

Geen vrijblijvend verhaal maar een gestructureerd en  doelgericht proces met tussentijdse  evaluaties.  

Huub van Herten
personeelsmanagementadviseur

-------------------------------------------------------------------------------

Inge heeft een aantal begeleidingstrajecten voor VVV Maastricht 
uitgevoerd. We hebben haar leren kennen als een professionele
vakvrouw. Ze begeleidt medewerkers op een integere, respectvolle
manier met een doelgericht plan aangepast aan de persoon zelf en de specifieke werksituatie. Zowel de personen zelf als de VVV Maastricht zijn zeer tevreden over haar manier van aanpak. VVV Maastricht kan Inge Hageman zeker aanbevelen voor begeleidingstrajecten.

Yvonne Fransen, P&O VVV Maastricht

-------------------------------------------------------------------------------

Supervisie
Wat betekende dit supervisietraject bij Inge voor mij?
Het heeft me dingen anders leren zien. Ik liep steeds tegen mijn eigen beperkingen op, waar ik mezelf teleurgesteld in voelde of ik me aan irriteerde. Door in de spiegel te kijken en mezelf te confronteren met mijn eigen handelen kijk ik nu anders tegen deze dingen aan en handel ik anders zodat er geen frustratie of teleurstelling meer om de hoek komt kijken. Ik kan immers niemand veranderen als alléén mij zelf. Een voorbeeld hiervan is: dat ik me privé aan zowel mijn schoonvader en mijn man erg kon irriteren. Dit daar ze niet konden omgaan met hun dementerende vrouw/moeder.

Inge heeft me laten inzien dat ik te veel eisten van hen. En door het steeds over te nemen leren ze ook nooit van hun eigen fouten. Door stapje voor stapje de regie weer terug te geven gaat het voor alle partijen weer beter.Ik voel weinig tot geen ergernis meer en de druk hiervan is ook weg. En mijn schoonvader en mijn man vragen nu zelf om advies als ze het nodig hebben.

Het overnemen van zaken, en me erg verantwoordelijk voelen, herkende ik ook vanuit andere momenten. Ik ben nu blij, dat ik het herken en geleerd heb, al voordat ik in de valkuil trap, anders te reageren. Dit levert me veel energie op, en daardoor is mijn frustratie afgenomen.

M.H

-------------------------------------------------------------------------------


© 2009 Hoenen&vanDooren Creatieve Communicatie