Home


Teambuilding

Teambuilding focust zich vooral op de kwaliteit van samenwerking. Niet elke groep mensen is een team!
Teambuilding richt zich op teamontwikkeling. Het gaat erom
de taakgerichte samenwerking te optimaliseren en de onderlinge verschillen en overeenkomsten te benutten voor een verhoging van de kwaliteit van de uitvoering.

Concreet betekent dit dat er als beginpunt doelen gesteld worden, die aangereikt zijn door de leidinggevende of het management. Vervolgens zal er een intake plaatsvinden met de direct leidinggevende, waarin geïnventariseerd wordt
wat de kwaliteiten van het team zijn, en de valkuilen; tevens wat het team aan het eind van de dag bereikt wil hebben.
Hierop wordt vervolgens een programma samengesteld, waarin alle doelen worden meegenomen. Het zal een afwisselend programma zijn, waarin velerlei aspecten aan bod zullen komen. Na afloop wordt met eenieder geëvalueerd en als afsluiting met de leidinggevende of het management.

© 2009 Hoenen&vanDooren Creatieve Communicatie