Home


Video Interactie Begeleiding

Video Interactie Begeleiding is een leer/ coachtraject,
waarbij communicatie tussen mensen verbetert wordt.
Dit traject kan zeer divers worden ingezet en op maat samengesteld.

Organisaties die willen investeren in het verbeteren van het contact tussen hun medewerkers en hun klanten/ cliënten, kunnen het leer/ coachtraject Video Interactie Begeleiding inzetten.

Er wordt gewerkt met video opnames en met video feedback. Het zien van beelden waarop je een klant/ cliënt benaderd draagt bij aan het verbeteren van de communicatie.

Vragen? Neem gerust contact op!

© 2009 Hoenen&vanDooren Creatieve Communicatie