Home


De kracht van uw organisatie

Organisatie Coaching
Organisatie coaching heeft een aantal mogelijke doelstellingen:

 • Reduceren van negatieve gevolgen van een veranderingsproces (bijv. reorganisatie)
 • Opsporen en verhelpen van knelpunten in een organisatie
 • Gezond maken van een organisatie, bijv. als er ondanks veel inspanningen sprake is van ongewenste resultaten

Grondig te werk; zorgvuldig, effectief en efficiënt
Na een uitgebreide analyse schrijf ik een plan van aanpak speciaal afgestemd op uw organisatie. Als organisatie coach begeleid ik het proces.

Dat kan op verschillende manieren, zoals:

 • Begeleiden van (multidisciplinaire) groepen
 • Individuele gesprekken met een manager
 • Leidinggeven aan een projectgroep die een veranderingsproces implementeert

De organisatie coach heeft bij uitstek de rol van blootlegger
en bewust maker. Ze verbindt en maakt er een logisch geheel van. Ze spoort discongruenties op tussen de waarden van de organisatie en de waarden van de medewerkers en brengt deze weer in balans.
De ‘echte’ inspanningen verrichten de medewerkers dus zelf. Alleen zó kunt u patronen écht doorbreken!

Alleen zó kunt u patronen
écht doorbreken!

Herkent u dit?
Met name bij veranderingsprocessen is weerstand heel normaal. Maar ook in andere situaties kunnen spanningen in de organisatie ontstaan. Bijvoorbeeld door een nieuwe manager op een hechte afdeling, persoonlijke omstandigheden van een individu of de werkdruk in economisch lastige tijden.

Een organisatie coach helpt met het traceren en oplossen (of verlagen) van weerstand en aspecten als:

 • Onzekerheid bij werknemers
 • Gebrek aan betrokkenheid
 • Gevoelens van verlorenheid
 • Dalende motivatie
 • Verhoogd ziekteverzuim

Waarom Inge Hageman en
bureau Hageman Begeleiding?
U bent verzekerd van een grondige aanpak door te werken met een professionele en gecertificeerde organisatie coach. Bij Bureau Hageman Begeleiding vindt u daarnaast persoonlijk contact en korte communicatielijnen.

“De klant vult in en de organisatiecoach vult aan”.

Werken aan je organisatie, daar wordt iedereen beter van!

Reactie van Ellen Kreuk
Directeur transportbedrijf Arie Kreuk te Ridderkerk

"Om commitment en motivatie van het personeel te verbeteren en verder alles wat komt kijken bij de bedrijfsoverdracht in goede banen te leiden heeft Hageman Begeleiding de opdracht gekregen het hele proces te coachen. Na een intern onderzoek door Hageman Begeleiding is er een plan van verbetering door haar opgesteld. Dit door middel van individuele coaching van directie en middenkader, maar ook door werkgroepen van mensen in de werkuitvoerende functies. Elke werknemer binnen het bedrijf wordt in het coachingstraject betrokken en heeft de mogelijkheid om zich uit te spreken in ons bedrijf. Dit heeft tot nu toe goede resultaten en verbeteringen voor het bedrijf gegeven. Denk hierbij aan andere functies en verantwoordelijkheden, als ook de meedenkend en bereidwilligheid van onze werknemers. Wij verwachten in november 2017 het traject na een jaar succesvol te kunnen afronden."


© 2009 Hoenen&vanDooren Creatieve Communicatie