Home


Supervisie

Supervisie is een leermethode voor beroepen waarin communicatie tussen de werker en anderen een belangrijke rol speelt. Door supervisie kun je op een specifieke manier leren hoe je vakbekwaamheid kunt verwerven of verbeteren. Concreet houdt dit in dat supervisie bestaat uit een aantal gesprekken waarbinnen je vertelt hoe je aan het werk bent, wat je daarin tegenkomt en wat je daarin bezighoudt. Een supervisor helpt je als deskundige door middel van vragen, reacties en soms ook suggesties. Hij laat je nadenken over hoe je omgaat met de leervragen die je vanuit je eigen beroepssituaties hebt opgesteld, en over hoe je je werken kunt verbeteren.

Er kunnen meerdere aanleidingen
zijn
om supervisie te vragen:

  • In het kader van centraal ingezette veranderingen;
  • In het kader van inwerken en bij het vervullen van functies;
  • Als 'opfrissing' voor medewerkers die al langer in dienst zijn;
  • Bij terugkeer na langdurige ziekte;
  • Ter voorkoming van 'burn-out' verschijnselen.

© 2009 Hoenen&vanDooren Creatieve Communicatie